Chăm sóc sức khỏe tại nhà

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Ngày đăng: 23-09-2017

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh Làm sao để người bệnh yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại nhà mà vẫn được chăm sóc vết thương chu đáo...Chăm sóc mẹ và bé sau sinh Làm sao để người bệnh yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại nhà mà vẫn được chăm sóc vết thương chu đáo...

CSBN ung thư giai đoạn cuối tại nhà

Ngày đăng: 23-09-2017

CSBN ung thư giai đoạn cuối tại nhà Cần lưu ý vấn đề giảm đau, quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng và phòng chống lở loét, tỳ đè, bội nhiễm..Cần lưu ý vấn đề giảm đau, quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng và phòng chống lở loét, tỳ đè, bội nhiễm..

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Ngày đăng: 13-09-2017

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh Làm sao để người bệnh yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại nhà mà vẫn được chăm sóc vết thương chu đáo...

CSBN ung thư giai đoạn cuối tại nhà

Ngày đăng: 13-09-2017

CSBN ung thư giai đoạn cuối tại nhà Cần lưu ý vấn đề giảm đau, quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng và phòng chống lở loét, tỳ đè, bội nhiễm...