Máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Smart

Giá: Liên hệ

Hình thức: Mới

Xuất xứ:

Máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Smart

Tài liệu:

Máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Smart