Tầm nhìn và sứ mệnh

SỨ MỆNH

Trong giai đoạn ngành Y tế Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ y tế tối ưu đến với người dân, FDOCTOR được thành lập với sứ mệnh: Mang dịch vụ Chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện đến với các cá nhân và các gia đình Việt.

TẦM NHÌN

FDOCTOR mong muốn trở thành một tổ chức cung cấp Dịch vụ bác sỹ gia đình, chăm sóc tại nhà và bệnh viện kiểu mới, từng bước khẳng định vị thế trong quá trình phát triển, phấn đấu trở thành một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ y tế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam bằng những nỗ lực, sáng tạo, tận tụy trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện cho người dân.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Tận tình – Thân thiện – Toàn diện – Tin cậy”